Qualitat

Assegurament i política de qualitat

Assegurament de la qualitat

Els quadres de sèrie compleixen les següents Directives Europees:

 • Directiva Comunitària de Baixa Tensió. 93/68/CEE
 • Directiva Comunitària de Compatibilitat Electromagnètica. 89/336/CEE

Així mateix satisfan les següents Normes Harmonitzades:

 • Norma per a conjunts de paramenta en baixa tensió. UNE-EN 60439-1
 • Norma de grau de protecció per a envolvents. UNE-EN 60529 (IP)
 • Norma de grau de protecció per a envolvents. UNE-EN 50102 (IK)

L'acer inoxidable utilitzat en els quadres d'enllumenat exterior compleixen les normes harmonitzades Europees:

 • EN 10088-1.
 • EN 10088-2.
 • EN 10088-3.

Política de qualitat

La direcció i el personal de MOCUEL han adoptat la següent política de qualitat:

“La fabricació de material i muntatge de quadres elèctrics amb la màxima relació de qualitat, preu i servei, de manera que satisfacin els requisits i expectatives dels nostres clients, així com els legals i reglamentaris.”

Considerem que aquesta política és adequada al propòsit del grup empresarial i proporciona el marc correcte per a l'establiment i revisió dels objectius de la qualitat.

Aquesta política de qualitat està basada i orientada cap a:

 • La formació contínua del personal en els temes relacionats amb la qualitat.
 • La millora dels processos i mètodes de treball per a obtenir un alt rendiment dels recursos emprats per satisfer les exigències dels nostres clients en qualitat, preu i termini.
 • La realització d'una bona gestió de compra, que ens permeti utilitzar equips i components amb òptima relació qualitat / preu.
 • L'increment de la participació en nous mercats i activitats.

Gràcies a aquesta política de millora contínua i permanent de la qualitat seguirem situant-nos en la posició competitiva que ens permeti garantir un servei excepcional.

El nostre principal objectiu és la satisfacció del client, per a això ens adaptem a les seves necessitats oferint una resposta ràpida, segura i eficaç. Per aconseguir-ho d'acord amb el medi ambient i la seguretat tant dels treballadors com dels productes dissenyats i fabricats, la empresa ha definit i assumit polítiques mediambientals i de prevenció.

Mocuel, S.L. 2010