DomoMaster

Funcions i descripció

Funcions

Optimització dels horaris de funcionament

Càlcul astronòmic diari i la possibilitat d'un control dinàmic de la Fotocélula per instal·lació, amb possibilitat de realitzar-lo remotament mitjançant la telegestió.

Estalvi energètic

Control total dels equips d'estalvi energètic, disminuint la lluminositat en hores de poca utilització sense pèrdua de la qualitat de servei Municipal.

Millora la qualitat del manteniment correctiu

Detecta les avaries elèctriques ( analitzador de xarxes ) i avaries físiques ( Magneto tèrmics, diferencials, ) en temps real per actuar amb eficàcia i rapidesa en la seva anàlisi i correcció.

Millora la qualitat de servei

Mitjançant el sistema de comunicacions podem fer un seguiment de tots els valors elèctrics...
Mocuel, S.L. 2010