SortidesCRC

Funcions i descripció

Funcions

Conjunt únic

conjunt amb tots els elements necessaris de mercat per a la protecció de línies elèctriques, essent la funció i utilitat d’aquest conjunt CRC la ràpida substitució en un únic bloc dels esmentats elements de protecció o la fàcil ampliació d’un quadre existent.

Agilitza la substitució

Agilitza la substitució en cas d’una avaria i el retall considerable tant del temps de manteniment com del temps de muntatge d’aquests elements en un quadre elèctric.

Fàcil conexió de la maniobra

Amb el connector situat a la part superior poden enllaçar-se els elements de control d’aquests elements amb un PLC o amb un controlador extern al conjunt, fent possible també una desconnexió ràpida de la maniobra del control.
Mocuel, S.L. 2010