SèrieOBELISK

Avantatges i descripció

Avantatges

1. Primer

Disseny integrador amb els altres elements urbanístics. Així com el poc espai que ocupa en les vies públiques.

2. Segon

Integració en un sol armari de disseny de tots els elements que ha d'incorporar un armari d'enllumenat públic.

3. Tercer

Possibilitat de l'ampliació posterior del model bàsic amb la col.locació del mòdul per a l'estalvi energètic.

4. Quart

Possibilitat d'incorporar publicitat, el que pot representar una font d'ingressos a l'ajuntament.

 

Mocuel, S.L. 2010